Acts and Decrees of PCP 2

Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines (PCP-II Book) Attachments Acts and Decrees of PCP-II (47...

Oratio Imperata CoVID-19 (Filipino)

(Revised January 2021) Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa Covid-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami nang may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na...

CBCP Circular No. 20-15

Circular No. 20-15 March 20, 2020 TO ALL THE BISHOPS AND THE DIOCESAN ADMINISTRATORS Your Eminences, Your Excellencies and Reverend Administrators, RE: Recommendations for the Celebrations of the Holy Week During the Quarantine Period (2020) “The greatest mysteries of...